Privacy control

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze informatie is terug te lezen op de site Kleine Goede Doelen en dan bij het item AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Vanaf 25 mei 2018 moet elke stichting in Nederland voldoen aan privacy control (AVG).
Onze bestuursleden gaan zorgvuldig om met uw gegevens en onze vrijwilligers willen alleen maar dieren redden: die komen ook helemaal niet in de buurt van uw gegevens.
Dit betekent dat wij de namen van donateurs niet meer mogen vermelden, zonder hun toestemming.
Wij mogen niet meer gegevens verzamelen, dan nodig is en die gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor die zijn ingezameld. Dus uw ras, sexuele of politieke voorkeur, strafblad, gezondheidstoestand (etcetera), dat zijn gegevens die wij niet nodig hebben en u niet zullen vragen.
U mag ons ook altijd vragen hoe u vermeld staat in onze gegevens maar meer dan wat u heeft ingevuld op het Plaatsingscontract zult u niet aantreffen.
U kunt zich altijd afmelden voor onze mails.
Bij nieuwe donateurs zijn wij vanaf heden verplicht om de reden van aanmelding te vermelden in ons donateursbestand. Dus we verzoeken nieuwe donateurs om hun naam en adres bij hun donatie te vermelden, want het is tegenwoordig onmogelijk om achter deze informatie te komen, wanneer er alleen een naam staat vermeld bij een donatie.

Bij bezoek aan onze site worden geen cookies geplaatst. U kunt nergens op onze site uw gegevens invullen (naam, adres, woonplaats).
Uw gegevens (naam, adres, woonplaats) worden met niemand gedeeld.
U mag altijd contact met ons opnemen om adreswijzigingen en naamswijzigingen aan ons door te geven.
Uw gegevens zitten in een een beveiligd bestand in onze computer. Een datalek hebben we gelukkig nog nooit gehad.

De plaatsingscontracten zitten in mappen in een kast met een slot.
Ook zit er een slot op de deur.

Wij delen de gegevens met niemand.