Beleidsplan 2021

STICHTING IDEMO

KOEKANGE, JANUARI 2021

BIJZONDERE TIJDEN:
DE PANDEMIE TREFT OOK ONS ZWAAR:
TRANSPORTEN ZIJN VEELAL AFGELAST EN MOMENTEEL KOMEN ER WEL HONDEN NAAR
NEDERLAND MAAR DAT KOST ONS VEEL MEER GELD OMDAT WE DAAR MENSEN VOOR IN
MOETEN HUREN.
ONZE INKOMSTEN ZIJN WAT ADOPTIES BETREFT DRASTISCH VERMINDERT.
TIJDENS DE EERSTE GOLF ZIJN ER VEEL DONATIES BINNEN GEKOMEN ECHTER DAT IS NU
MENSEN ZELF OOK IN DE PROBLEMEN KOMEN HELAAS FLINK AFGENOMEN.
ONDERTUSSEN WORDT ER IN BOSNIE VEEL MEER GEVRAAGD VOOR VOER EN
VERZORGING.
NEEMT NIET WEG DAT WIJ ONS ONVERMINDERD IN BLIJVEN ZETTEN VOOR DIEREN IN
KROATIË EN BOSNIË.
OOK IS ER HULP GEBODEN NA DE AARDBEVINGEN IN KROATIË.
HET IS MOMENTEEL ONMOGELIJK OM HULPGOEDEREN EN VOER DE GRENS OVER TE
BRENGEN, WE ZIJN DAAROM AFHANKELIJK VAN DONATIES IN DE VORM VAN GELD.
HET INZAMELEN VAN KLEDING ED MOESTEN WE DAN OOK TIJDELIJK STOP ZETTEN.
WE WENSEN IEDEREEN VEEL STERKTE DE KOMENDE TIJD EN VERTROUWEN OP BETERE
TIJDEN.

Stichting Idemo is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Koekange (Drenthe), die
zich in Kroatië en Bosnië inzet voor kinderen en zwerfdieren, met de nadruk op zwerfhonden en –
katten. De Stichting is in 2009 opgericht, maar het initiatief dateert uit 2008. Oprichter en
voorzitter van de stichting is Conny Busstra. In 2017 is dit kleinschalige driemans-initiatief
uitgegroeid tot een zeer productieve stichting met veel slagkracht. Rond de veertig vrijwilligers
zorgen er samen met de donateurs voor dat elke maand een bus vol hulpgoederen naar de
Balkan vertrekt en dat jaarlijks rond de vierhonderd dieren worden geholpen.

Visie
Wij – de vrijwilligers van Stichting Idemo – bevinden ons in de gelukkige positie dat wij anderen
kunnen helpen. Met name het leed van kinderen en dieren raakt ons zeer. Wij vinden dat
mensen, en in het bijzonder kinderen, en dieren gelukkig moeten zijn. Waar mogelijk willen wij
dan ook hun leed verzachten en liever nog oplossen. We doen dat door het helpen en
ondersteunen van mensen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en dieren in Kroatië en
Bosnië.

Missie
Onze hulp aan kinderen bestaat uit het verzamelen van kleding, speelgoed, dekens en
dekbedden. Ook zamelen we geld in voor het waar nodig aanleggen van elektriciteit,
watervoorziening en verwarming.

In Kroatië en Bosnië leven veel honden en katten op straat. Wij zorgen voor het steriliseren en
castreren van zoveel mogelijk straathonden en -katten en zorgen voor financiële en praktische
ondersteuning van lokale initiatieven die zijn gericht op het welzijn van deze dieren.
Inmiddels hebben we een heel aantal dierenartsen op verschillende plekken bereid gevonden
tegen gereduceerd tarief voor ons te steriliseren.
We hebben een aantal vangkooien meegenomen om de angstige dieren ook te kunnen
castreren.
Deze initiatieven hebben een voorbeeldfunctie voor hun omgeving. Zij verzorgen voorlichting op
scholen en via internet, waardoor in de toekomst in deze landen mogelijk een
mentaliteitsverandering zal plaatsvinden.

Doelen 2021
– Door actief te werven en voorlichting te geven, willen we het aantal donateurs in 2021vergroten.
– We zoeken gericht naar meer opvanggezinnen waardoor honden eerder naar Nederland
kunnen komen en daardoor meer kans hebben op adoptie.
– Voor alle 225 honden die momenteel, onder onze verantwoordelijkheid, verblijven in de opvang,
pensions en voor een klein deel in asielen, zoeken wij een permanente plek in een gezin.
– We begeleiden de Nederlandse eigenaren van adoptiehonden zo goed we kunnen.
– We blijven in Kroatië en Bosnië de honderden zwerfdieren voeren die op dit moment leven
onder de hoede van een tiental vrijwilligers.
– Voor de hulp aan kinderen zamelen we zoveel spullen in – kleding, speelgoed, dekens en
dekbedden – dat we elke maand met een volle bus naar Kroatië kunnen.

Wat we concreet doen
De hulpgoederen die we in Nederland inzamelen, brengen we eens per maand in een volle bus
naar Kroatië.
We zamelen geld in om
– dieren die we van de straat halen te laten steriliseren/castreren en inenten, waarna ze, voorzien
van een oorlabel, weer worden vrijgelaten;
– dieren die we van de straat halen te laten steriliseren/castreren en inenten, waarna ze gechipt
in een pension worden opgenomen tot er een adoptant is gevonden;
– gewonde dieren te laten verzorgen en indien nodig te laten opereren;
– ervoor te zorgen dat lokale vrijwilligers die grote groepen zwerfdieren voeren, voldoende voer
ter beschikking hebben.

Geld!
Om alle wenselijke acties te kunnen uitvoeren, heeft Stichting Idemo veel geld nodig.
Een deel hiervan komt uit het adoptiegeld van in Nederland geplaatste dieren, een deel komt uit
de donaties.
De Stichting gaat zuinig om met het beschikbare geld en ‘keert elk dubbeltje om’: geen dure
folders, in Kroatië of Bosnië wordt overnacht bij de vrijwilligers daar thuis en als dat echt niet
mogelijk is, in een goedkoop hotel.
Zowel de lokale dierenartsen als de dierenarts met wie
we in Nederland samenwerken, geven aanzienlijke kortingen op behandelingen en operaties.
Bovendien houden we de kosten zo beperkt mogelijk doordat:
– benzinekosten binnen Nederland en incidentele uitgaven veelal door de vrijwilligers zelf betaald
worden;
– we bij de dierenarts een gereduceerd tarief mogen betalen;
– er is geen sprake van salaris of vrijwilligersvergoedingen.