Beleidsplan 2023

Stichting Idemo is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Koekange (Drenthe), die zich in Kroatië en Bosnië inzet voor kinderen en zwerfdieren, met de nadruk op zwerfhonden en -katten.

De Stichting is in 2009 opgericht, maar het initiatief dateert uit 2008.

Oprichter en voorzitter van de stichting is Conny Busstra.

In 2017 is dit kleinschalige driemans-initiatief in eerste instantie uitgegroeid tot een zeer productieve stichting met veel slagkracht. Rond de veertig vrijwilligers zorgden er samen met de donateurs voor dat elke maand een bus vol hulpgoederen naar de Balkan vertrok en dat jaarlijks rond de vierhonderd dieren werden geholpen.

Helaas is de praktijk van onze dierenarts inmiddels verkocht aan een grote keten waarbij de kosten voor de zorg voor onze dieren enorm zijn opgelopen.

Heel veel opvanggezinnen zijn gestopt, ziekte, overlijden, leeftijd en vooral omdat mensen besluiten het opvanghondje te houden en niet meer op te vangen, het blijft moeilijk om weer afstand te doen.

Daarmee is de stichting qua vrijwilligers enorm uitgedund

Het lijkt erop dat vrijwilligerswerk wat niet altijd gemakkelijk is, voor de nieuwe generatie niet aantrekkelijk is.

Hierdoor zijn er minder adopties, dus minder geld en dus minder plek voor nieuwe honden waardoor we soms verschrikkelijke keuzes moeten maken en we geen onderdak kunnen bieden aan moeders met pupjes en straathonden die in gevaar zijn.

De NVWA heeft inmiddels zoveel nieuwe regels bedacht (ontmoedigingsbeleid) dat de kosten voor transport net zo hoog zijn als de adoptiebijdrage waardoor er geen geld overblijft om de dieren te helpen die bv geopereerd moeten worden.

Ook zijn de honden nu veel langer onderweg en dat geeft veel stress en ongemak.

Visie
Wij – de vrijwilligers van Stichting Idemo – bevinden ons in de gelukkige positie dat wij anderen kunnen helpen. Met name het leed van kinderen en dieren raakt ons zeer. Wij vinden dat mensen, en in het bijzonder kinderen, en dieren een kans op een gelukkig leven moeten krijgen. Waar mogelijk willen wij dan ook hun leed verzachten en liever nog oplossen. We doen dat door het helpen en ondersteunen van mensen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en dieren in Kroatië en Bosnië.

Missie
Onze hulp aan kinderen bestaat uit het verzamelen van kleding, speelgoed, dekens en dekbedden. Ook zamelen we geld in voor het waar nodig aanleggen van elektriciteit, watervoorziening en verwarming.
In Kroatië en Bosnië leven veel honden en katten op straat. Wij zorgen voor het steriliseren en castreren van zoveel mogelijk straathonden en -katten en zorgen voor financiële en praktische ondersteuning van lokale initiatieven die zijn gericht op het welzijn van deze dieren.
Inmiddels hebben we een heel aantal dierenartsen op verschillende plekken bereid gevonden tegen gereduceerd tarief voor ons te steriliseren.
We hebben een aantal vangkooien meegenomen om de angstige dieren ook te kunnen castreren.
Deze initiatieven hebben een voorbeeldfunctie voor hun omgeving. Zij verzorgen voorlichting op scholen en via internet, waardoor in de toekomst in deze landen mogelijk een mentaliteitsverandering zal plaatsvinden.

Doelen 2023
– Door actief te werven en voorlichting te geven, willen we het aantal donateurs vergroten.
– We zoeken gericht naar meer opvanggezinnen waardoor honden eerder naar Nederland kunnen komen en daardoor meer kans hebben op adoptie.
– Voor alle 150 honden die momenteel, onder onze verantwoordelijkheid, verblijven in de opvang, pensions en voor een klein deel in asielen, zoeken wij een permanente plek in een gezin.

– Omdat we vinden dat er voldoende katten in Nederland al een huisje zoeken hebben we een Duitse bevriende organisatie bereid gevonden de katten te plaatsen, momenteel zitten er 80 in onze opvang
– We begeleiden de Nederlandse eigenaren van adoptiehonden zo goed we kunnen.
– We blijven in Kroatië en Bosnië de honderden zwerfdieren voeren die op dit moment leven onder de hoede van een tiental vrijwilligers.

Wat we concreet doen
De hulpgoederen die we in Nederland inzamelen, brengen we eens per maand in een volle bus naar Kroatië.
We zamelen geld in om
– dieren die we van de straat halen te laten steriliseren/castreren en inenten, waarna ze, voorzien van een oorlabel, weer worden vrijgelaten;
– dieren die we van de straat halen te laten steriliseren/castreren en inenten, waarna ze gechipt in een pension worden opgenomen tot er een adoptant is gevonden;
– gewonde dieren te laten verzorgen en indien nodig te laten opereren;
– ervoor te zorgen dat lokale vrijwilligers die grote groepen zwerfdieren voeren, voldoende voer ter beschikking hebben.

Geld!
Om alle wenselijke acties te kunnen uitvoeren, heeft Stichting Idemo veel geld nodig.
Een deel hiervan komt uit het adoptiegeld van in Nederland geplaatste dieren, een deel komt uit de donaties.
De Stichting gaat zuinig om met het beschikbare geld en ‘keert elk dubbeltje om’: geen dure folders, in Kroatië of Bosnië wordt overnacht bij de vrijwilligers daar thuis en als dat echt niet mogelijk is, in een goedkoop hotel.
Zowel de lokale dierenartsen als de dierenarts met wie
we in Nederland samenwerken, geven aanzienlijke kortingen op behandelingen en operaties.
Bovendien houden we de kosten zo beperkt mogelijk doordat:
– benzinekosten binnen Nederland en incidentele uitgaven veelal door de vrijwilligers zelf betaald worden;
– we bij de dierenarts een gereduceerd tarief mogen betalen;
– er is geen sprake van salaris of vrijwilligersvergoedingen.